ukПн - Пт 09:00 - 17:30 (044) 452-84-36 kctkm@meta.ua
м. Київ, пр. Перемоги, 119 03115, Україна
ukПн - Пт 09:00 - 17:30 (044) 452-84-36 kctkm@meta.ua
м. Київ, пр. Перемоги, 119 03115, Україна

Пацієнту

Інформація для паціентів

КНП «Київський центр трансплантації кісткового мозку» має в своїй структурі такі медичні підрозділи:

 1. Відділення трансплантації кісткового мозку та інтенсивної терапії для дорослих та дітей – 12 асептичних блоків.
 2.  Онкогематологічне відділення підготовки до трансплантації кісткового мозку – 20 ліжок.
 3. Відділення заготівлі та кріоконсервування кісткового мозку і компонентів крові.
 4. Клініко-діагностична лабораторія.
 5. Лабораторія тканинного типування.

Метою діяльності КНП «Київського центру трансплантації кісткового мозку» є надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичних послуг в амбулаторних та стаціонарних умовах пацієнтам.

Кабінет міністрів України  постановою від 5 вересня 2018 р. № 707 затвердив реалізацію пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, (далі – пілотний проект),  в перелік установ було включено і наший заклад КНП «Київський центр трансплантації кісткового мозку» 

Під час реалізації пілотного проекту надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів громадянам України відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів здійснюється учасниками пілотного проекту безоплатно на підставі договорів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 р. № 649 (з поправкою від 18 грудня 2019 р. № 1083 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 698)) було  затверджено тарифи на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин:

Алогенна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора) 
Алогенна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом

Захворювання, лікування яких проводиться за допомогою алогенної трансплантації кісткового мозку:

 • Гострий мієлоїдний лейкоз;
 • Гострий лімфобластний лейкоз;
 • Хронічний мієлоїдний лейкоз;
 • Мієлопроліферативні хвороби;
 • Неходжкінська лімфома;
 • Лімфома Ходжкіна;
 • Множинна мієлома;
 • Плазмоклітинний лейкоз;
 • Хронічний лімфолейкоз.

Інші хвороби

 • Апластична анемія;
 • Пароксизмальна нічна гемоглобінурія;
 • Анемія Фанконі;
 • Тяжкий комбінований імунодефіцит;
Аутологічна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом

Захворювання, лікування яких проводиться за допомогою аутологічної трансплантації кісткового мозку:

 • Множинна мієлома;
 • Плазмоклітинний лейкоз;
 • Неходжкінська лімфома;
 • Лімфома Ходжкіна;
 • Гострий мієлоїдний лейкоз;
 • Нейробластома;
 • Пухлини статевих клітин;
 • Рак яєчників;

Інші хвороби:

 • Аутоімунні захворювання
 • Первинний амілоїдоз
Посттрансплантаційний супровід пацієнта з 180-го до 360-го дня
Тканинне типування потенційного донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР)
0
Лікарів
0+
Трансплантацій кісткового мозку за час існування
0
Ліжок
0+
Тарасплантацій кісткового мозку виконується щорічно

Також КНП «Київський центр трансплантації кісткового мозку» надає такі послуги:

 • відбір сумісних пар донорів та реципієнтів для трансплантації кісткового мозку.
 • заготівля донорських та аутологічних клітин кісткового мозку та стовбурових клітин периферичної крові;
 • довгострокове зберігання гемопоетичних тканин;
 • виконання аутологічної та алогенної трансплантації гемо- поетичних стовбурових клітин кісткового мозку, периферичної  крові;
 • гематологічний та імунологічний моніторинг донора та реципієнта після трансплантації;
 • госпіталізація і стаціонарне лікування хворих;
 • профілактика та лікування ускладнень після проведення операції трансплантації;
 • наповнення банку даних  донорів;
 • співпраця з міжнародними банками донорів з підключенням до міжнародної системи;
 • надання обґрунтованих пропозицій щодо належного місця надання медичної допомоги за відсутності показань у наданні медичної допомоги Підприємством;
 • проведення наукових досліджень в галузі трансплантації кісткового мозку;
 • підготовка рекомендацій щодо використання результатів наукових досліджень у медицині та участь у їх впровадженні;
 • розроблення та/або участь у впровадженні нових науково
 • обґрунтованих методів організації, діагностики і надання медичної допомоги у сфері трансплантації;
 • вивчення, аналіз основних інтегральних показників, стану здоров’я і медичного обслуговування хворих відповідного профілю та надання пропозицій щодо покращення цих показників;
 • участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення організаційних форм, методів діагностики і лікування профільних хворих, які потребують медичної допомоги на догоспітальному і госпітальному етапах;
 • забезпечення постійного зв’язку Підприємства з головними трансплантаційними центрами світу та філіями України;
 • надання платних послуг згідно із законодавством України;.
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

В нашому закладі проходить Консиліум лікарів КНП “Київський центр трансплантації кісткового мозку” щодо проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Як добратись

Відправити e-mail

kctkm@meta.ua

Зателефонувати

(044) 452-84-36