ukruПн - Пт 09:00 - 17:30 (044) 452-84-36 kctkm@meta.ua
м. Київ, пр. Перемоги, 119 03115, Україна
ukruПн - Пт 09:00 - 17:30 (044) 452-84-36 kctkm@meta.ua
м. Київ, пр. Перемоги, 119 03115, Україна

Тарифы

Информация для пациентов по стоимости услуг

Лабораторні дослідження клініко діагностичної лабораторії

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги
060 Взяття крові з пальця для гематологічних досліджень  процедура 28,00
062 Визначення показників загального аналізу крові на автоматичному гематологічному аналізаторі  (19 параметрів) дослідження 48,00
064 Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові для гематологічних хворих дослідження 145,00
065 Визначення ШОЕ дослідження 20,00
072 Визначення протромбінового часу та МНО на коагуолометрі дослідження 164,00
073 Визначення фібриногену в плазмі крові на коагуолометрі дослідження 225,00
074 Визначення активованого часткового тромбопластинового часу на коагуолометрі дослідження 200,00
075 Визначення протромбінового індексу на коагуолометрі (по Квіку) дослідження 164,00
076 Визначення заліза в сироватці крові на полуавтоматичному аналізаторі дослідження 52,00
077 Визначення загального білку сироватки крові на аналізаторі дослідження 54,00
078 Визначення білірубіну загального в сироватці крові на аналізаторі дослідження 62,00
079 Визначення білірубіну прямого в сироватці крові на аналізаторі дослідження 68,00
080 Визначення кальцію загального в сироватці крові на аналізаторі дослідження 58,00
081 Визначення магнію в сироватці крові на аналізаторі дослідження 65,00
082 Визначення сечовини з допомогою аналізатора дослідження 60,00
083 Визначення неорганічного фосфору в сироватці крові на аналізаторі дослідження 60,00
084 Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові на полуавтоматичному аналізаторі дослідження 42,00
085 Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові кількісним методом на латексних частках дослідження 50,00
086 Визначення глюкози в сироватці крові на аналізаторі дослідження 51,00
087 Визначення активності загальної ЛДГ (лактатдегідрогенази) на аналізаторі дослідження 67,00
088 Підрахунок мієлограми (диференцювання клітин кісткового мозку) дослідження 379,00
089 Визначення активності альфа-амілази  в сироватці крові на аналізаторі дослідження 79,00
090 Визначення активності (АЛТ) аланінамінотрансферази на аналізаторі дослідження 63,00
091 Визначення активності (АСТ) аспартатамінотрансферази на аналізаторі дослідження 53,00
092 Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові на аналізаторі дослідження 54,00
093 Визначення креатиніну на аналізаторі дослідження 59,00
094 Визначення альбумінів на аналізаторі дослідження 55,00
095 Визначення електролітів (калій, натрій, хлор) дослідження 137,00
097 Визначення виду парапротеінемії методом подвійної імунофіксації в агарозному гелі дослідження 2336,00
098 Визначення фракцій білку методом електрофорезу в агарозному гелі дослідження 1343,00
103 Знаходження кетонових тіл — експрес-тест дослідження 20,00
104 Визначення амілази (діастази) в сечі дослідження 80,00
106 Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH) дослідження 40,00
107 Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом дослідження 20,00
108 Знаходження уробілінових тіл експрес-тестом дослідження 20,00
109 Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (Амбурже, інші) дослідження 71,00
110 Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі дослідження 42,00
111 Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі) дослідження 50,00
112 Дослідження сечі по Зимницькому (8 порцій) дослідження 48,00
113 Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою дослідження 16,00
114 Визначення білку в сечі методом Брандберга-Робертса-Стольнікова дослідження 43,00
115 Знаходження білку Бенс-Джонса дослідження 61,00
118 Дослідження спинномозкової рідини дослідження 307,00
119 Визначення цитозу дослідження 92,00
120 Мікроскопія нефарбованих препаратів дослідження 84,00
183 Підрахунок лейкоконцентрату (диференцювання клітин) (підрахунок на 500 клітин) дослідження 510,00
184 Диференціювання та підрахунок клітинного складу трепанобіоптату дослідження 551,00
185 Забір крові з пальця для визначення електролітів  процедура 24,00
186 Підрахунок тромбоцитів в фарбованому препараті по Фоніо (патологія) дослідження 121,00
187 Визначення сироваткових імуноглобулінів по класам IgM на аналізаторі дослідження 321,00
188 Копрограма дослідження 154,00
189 Мікроскопія фарбованих препаратів дослідження 90,00
190 Підрахунок CD-34 позитивних клітин дослідження 715,00
212 Визначення іонізованого кальцію в сироватці крові на аналізаторі дослідження 100,00
213 Визначення гама-глутамінтрансферази в сироватці крові на аналізаторі дослідження 34,00
214 Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові кількісним методом на аналізаторі дослідження 160,00
215 Визначення сироваткових імуноглобулінів по класам IgG дослідження 292,00
216 Визначення сироваткових імуноглобулінів по класам IgA дослідження 327,00
217 Визначення сироваткових імуноглобулінів по класам IgD (без вартості реагента для визначення сироваткових імуноглобулінів по класам IgD) дослідження 103,00
218 Визначення сироваткових імуноглобулінів по класам IgE (без вартості реагента для визначення сироваткових імуноглобулінів по класам IgЕ) дослідження 103,00
219 Фарбування препаратів крові та кісткового мозку дослідження 45,00
220 Підрахунок ретикулоцитів дослідження 119,00
221 Визначення сечової кислоти в сироватці крові на аналізаторі дослідження 43,00

Лабораторні дослідження лабораторії тканинного типування

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги
022 Визначення імуноферментним методом наявності поверхневого антигену вірусу гепатиту В “HbsAg” дослідження 151,00
026 Визначення імуноферментним методом наявності антитіл до гепатиту С дослідження 152,00
191 Визначення групової належності крові за системою АВО дослідження 124,00
192 Визначення групової належності крові за системою Rhesus дослідження 63,00
193 Дослідження сироватки крові донорів на наявність неповних резус-антитіл за допомогою реакції конглютинації із застосуванням желатину (в пробірках) дослідження 143,00
194 Дослідження сироватки крові на наявність неповних резус-антитіл прямою пробою Кумбса дослідження 278,00
195 Дослідження сироватки крові на наявність неповних резус-антитіл непрямою пробою Кумбса дослідження 300,00
196 Визначення антилейкоцитарних антитiл (лейколiзини, лейкоаглютинiни) дослідження 350,00
197 Визначення антитромбоцитарних антитiл (тромболізини, тромбоаглютиніни) дослідження 349,00
198 Діагностика сифілісу методом імунохроматографічного аналізу (швидкими тестами) дослідження 70,00
199 Визначення антитіл до ВІЛ-1/2 методом імунохроматографічного аналізу (швидкими тестами) дослідження 81,00
200 Визначення імуноферментним методом наявності IgG-антитіл до цитомегаловірусу дослідження 179,00
201 Визначення імуноферментним методом наявності IgG-антитіл до вірусу звичайного герпеса І/2 типу дослідження 180,00
202 Визначення імуноферментним методом наявності IgG-антитіл до вірусу звичайного герпеса 2 типу дослідження 189,00
203 Кількісне визначення бета-2-мікроглобуліну імуноферментним методом дослідження 501,00
204 Визначення рівня експресії химерного гену BCR/ABL р210 методом кількісної ПЛР з детекцією в реальному часі дослідження 2373,00
205 Визначення молекулярно-генетичних маркерів пухлинних клонів (химерного гену BCR/ABL) методом якісної ПЛР в клітинах кісткового мозку або периферійної крові дослідження 3620,00
206 Якісне виявлення ДНК вірусу гепатиту В (HBV) методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації в режимі «реального часу» (HBV-FRT PCR) дослідження 785,00
207 Якісне виявлення РНК вірусу гепатиту C (HСV) методом полімерної ланцюгової реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації в режимі «реального часу» (HCV-FRT PCR) дослідження 831,00
208 Якісне виявлення ДНК цитомегаловірусу людини (CMV) методом полімерної ланцюгової реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуорес-центноюдетекцією продуктів ампліфікації в режимі»реального часу» (CMV-FRT PCR) дослідження 783,00
209 Виділення геномної ДНК з цільної крові дослідження 513,00
210 Визначення HLA-DNA генотипу за локусами A, B, DRB1 методом SSP (low resolution) (без вартості Шприца-наконечника Combitips advanced  1,0 мл (100 шт.) (Combitips advanced®, Eppendorf Quality™, 1,0 mL, 100 pcs. Cat. 0030 089.642, Eppendorf)) дослідження 6936,00
211 Визначення HLA-DNA генотипу за локусами C, DQB1 методом SSP (low resolution) (без вартості Шприца-наконечника Combitips advanced  1,0 мл (100 шт.) (Combitips advanced®, Eppendorf Quality™, 1,0 mL, 100 pcs. Cat. 0030 089.642, Eppendorf)) дослідження 4452,00

Функціональна діагностика

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги
135 ЕКГ у палаті дослідження 229,00
136 Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) дослідження 34,00
222 Визначення числа дихальних рухів дослідження 20,00
223 Мониторінг добовий артеріального тиску та пульсу дослідження 132,00
224 Вимірювання зросту пацієнта дослідження 21,00
225 Вимірювання ваги пацієнта дослідження 21,00
226 Мониторінг життєвоважливих функцій організму (баланс діурезу, артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, температури тіла , частоти дихання) (добовий) дослідження 352,00

Ультразвукові дослідження

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги
147 Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка дослідження 392,00
148 Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза дослідження 392,00
149 Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники дослідження 420,00

Консультації

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги
129 Консультація лікаря-гематолога вищої категорії кандидата медичних наук консультація 338,00
133 Консультація лікаря-анестезіолога вищої категорії консультація 200,00
228 Консультація лікаря-гематолога вищої категорії консультація 337,00

Інші послуги

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги
006 Переливання компонентів крові процедура 668,00
125 Аспірація кісткового мозку з правої/лівої здухвинної кістки операція 1351,00
126 Стернальна пункція операція 1351,00
127 Забір кісткового мозку (трипанбіопсія) операція 1657,00
151 Лікувально-діагностичні пункції органів, черевної або плевральної порожнини, заочеревинного простору, порожнини малого тазу + люмбальна пункція процедура 1129,00
177 Оформлення довідок процедура 93,00
178 Оформлення та ведення історії хвороби процедура 276,00
231 Спостереження медичної сестри за станом пацієнта  протягом 24 години процедура 585,00

Огляди

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги
131 Огляд гематологом огляд 90,00
132 Огляд анестезіологом огляд 100,00

Маніпуляції

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги
165 Постановка центрального венозного катетера маніпуляція 2287,00
166 Ін’єкція внутрішньом’язова (вартість лікарських засобів сплачується додатково) процедура 26,00
167 Ін’єкція внутрішньовенна (вартість лікарських засобів сплачується додатково) процедура 52,00
168 Ін’єкція підшкірна (вартість лікарських засобів сплачується додатково) процедура 32,00
169 Ін’єкція внутрішньовенна краплинна (вартість лікарських засобів сплачується додатково) процедура 114,00
170 Проба алергічна, внутрішньошкірна (вартість лікарських засобів сплачується додатково) процедура 77,00
171 Накладання швів процедура 625,00
172 Зняття швів процедура 127,00
174 Клізма очищувальна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) процедура 35,00
175 Накладання компресу процедура 95,00
234 Забір крові з вени для досліджень процедура 76,00
235 Забір крові з вени для одиничного дослідження процедура 66,00
236 Постановка періферічного венозного катетера процедура 181,00
237 Постановка проб на групову та індивідуальну сумісність процедура 265,00
238 Приготування та введення інфузійних розчинів процедура 283,00
239 Вимірювання температури тіла пацієнта процедура 21,00
240 Баланс діурезу процедура 104,00
241 Санітарна обробка лежачого хворого процедура 143,00
242 Перев»язка і догляд за підключичним  катетером процедура 623,00

Консультативні прийоми

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги
243 Первинний консультативний прийом з оформленням висновку консультативний прийом 466,00
244 Повторний консультативний прийом консультативний прийом 162,00

Хвороба Ходжкіна

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги
152 Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою ESHAP (1 цикл) цикл 17809,00
153 Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою  IGEV (1 цикл) цикл 40020,00
245 Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою  DHAP (1 цикл) цикл 10887,00
246 Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою GVD (1 цикл) цикл 30506,00
247 Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою  GVP (1 цикл) цикл 14196,00
248 Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою  GVdex (1 цикл) цикл 14169,00
249 Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою  ICE (1 цикл) цикл 28566,00
250 Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою  MINE (1 цикл) цикл 26387,00
251 Хвороба Ходжкіна-проведення поліхіміотерапії за схемою BeGEV (1 цикл) цикл 51889,00
252 Хвороба Ходжкіна-проведення терапії за схемою брентуксимаб ведотин (1 цикл) цикл 416683,00
253 Хвороба Ходжкіна-проведення поліхіміотерапії за схемою брентуксимаб ведотин/бендамустин (1 цикл) цикл 450089,00
254 Хвороба Ходжкіна — проведення терапії за схемою пембролізумаб (1 цикл) цикл 2383,00

Неходжкінська злоякісна лімфома

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги
255 Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою ESHAP+R (1 цикл) цикл 70359,00
256 Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою DHAP+R (1 цикл) цикл 63839,00
257 Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою ICE+R (1 цикл) цикл 81336,00
258 Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою GemOX+R (1 цикл) цикл 62220,00
259 Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою MINE+R (1 цикл) цикл 79902,00
260 Неходжкінська злоякісна лімфома — проведення поліхіміотерапії за схемою  R-BAC (1 цикл) цикл 85440,00
261 Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою R-HAD (1 цикл) цикл 62484,00
262 Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою рітуксимаб (1 цикл) цикл 55228,00
263 Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою R-BB (1 цикл) цикл 97767,00

Солідні пухлини

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги
264 Солідні пухлини — проведення поліхіміотерапії за схемою  TIP (1 цикл) цикл 38677,00
265 Солідні пухлини — проведення поліхіміотерапії за схемою  GemOx (1 цикл) цикл 9375,00
266 Солідні пухлини — проведення поліхіміотерапії за схемою  GOP (1 цикл) цикл 20881,00

Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги
278 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою VAD ( 1 курс) курс 16869,00
279 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою EDAP( 1 курс) курс 27424,00
280 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою DCEP ( 1 курс) курс 30175,00

Множинна мієлома

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги
284 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою DT-PACE ( 1 курс) курс 28660,00
285 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою  Thal-Dex:( 1 курс) курс 25975,00
286 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою МРТ:( 1 курс) курс 21212,00
287 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою  ThalCyDex:( 1 курс) курс 24179,00
288 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою ThalDoxDex: ( 1 курс) курс 40710,00
289 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою Bort-Dex: ( 1 курс) курс 23728,00
290 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою VDT ( 1 курс) курс 30569,00
291 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою VMP ( 1 курс) курс 23327,00
292 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою PAD( 1 курс) курс 23420,00
293 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою VCD ( 1 курс) курс 22121,00
294 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою VDR ( 1 курс) курс 33639,00
295 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою VDC( 1 курс) курс 20469,00

Перебування

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги
296 Перебування в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням протягом однієї доби з ПДВ 408,00

Как добраться

Отправить e-mail

kctkm@meta.ua

Позвонить

(044) 452-84-36